വോട്ടെണ്ണൽ നാളെ

രാജ്യം കാത്തിരുന്ന വോട്ടെണ്ണൽ നാളെ. അക്ഷമയോടെ ഇന്ത്യൻ ജനത.വിവിപാറ്റ് രസീതുകൾ ആദ്യം എണ്ണില്ല. പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യം കമ്മീഷൻ തള്ളിയിരുന്നു.കമ്മീഷന്റെ വിശ്വാസ്യത നഷ്ടമായെന്നും വിവേചനം കാണിക്കുന്നുവെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു.വ്യാജ എക്സിറ്റ് പോളുകളിൽ പ്രവർത്തകർ നിരാശരാകരുതെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി അറിയിച്ചു.അടുത്ത 24 മണിക്കൂർ നിർണ്ണായക നിമിഷങ്ങൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം.പ്രവർത്തകരുടെ കഠിനാധ്യാനം പാഴാക്കില്ലെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. തോൽക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പ്രതിപക്ഷം യന്ത്രത്തെ കുറിപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് ജാവഡേക്കർ ആരാഞ്ഞു.12 മണിയോടെ വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളിലെ എണ്ണൽ പൂർത്തിയാവും. അന്തിമഫലം രാത്രി ഏഴു മണിയോടെ പ്രഖ്യാപിക്കും.