തായ് സ്‌പൈസി ചിക്കൻ

1 . എണ്ണ                      – രണ്ടു വലിയ സ്പൂൺ

2 . വെളുത്തുള്ളി          – ആറ് അല്ലി, പൊടിയായി അരിഞ്ഞത്

ചുവന്നുള്ളി             – അരക്കപ്പ്, ഓരോന്നും രണ്ടാക്കിയത്

വറ്റൽമുളക്               – ആറ്, അരി കളഞ്ഞു രണ്ടാക്കിയത്

3 . കശുവണ്ടി വറുത്തത് കഴുകി ഊറ്റിയത്              – അരക്കപ്പ്

4 . ചിക്കൻ ചെറിയ ചതുര കഷ്ണങ്ങൾ ആക്കിയത്  – 225 ഗ്രാം

5 . സോയ സോസ്          –  ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ

സ്വീറ്റ് സോയ സോസ്  – ഒരു വലിയ സ്പൂൺ

ഫിഷ് സോസ്             – ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ

പഞ്ചസാര                 – കാൽ ചെറിയ സ്പൂൺ

വെള്ളം                     – രണ്ടു വലിയ സ്പൂൺ

6 . സ്പ്രിങ് ഒണിയൻ     – ഒന്ന്, ഒന്നരയിഞ്ച് നീളത്തിൽ മുറിച്ചത്

തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം 

  •  ചീനിച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി രണ്ടാമത്തെ ചേരുവ വഴറ്റി മണം വരുമ്പോൾ കശുവണ്ടി ചേർത്തു വറുക്കണം.
  • ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്തിളക്കി ചിക്കന്റെ പുറം മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ചേരുവ ചേർത്ത് ചിക്കൻ വേവും വരെ തുടരെയിളക്കുക
  • ചിക്കൻ വെന്തശേഷം സ്പ്രിങ് ഒണിയൻമുറിച്ചതും ചേർത്തിളക്കി വാങ്ങി വിളമ്പുക.