മറ്റന്നാൾ സർവ്വകക്ഷി യോഗം


ശബരിമല വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മറ്റന്നാൾ സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചു. വ്യാഴാഴ്ച 11 മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ചേമ്പറിലാണ് യോഗം. സുപ്രീം കോടതി വിധിയിൽ നിയമോപദേശം തേടുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. യുവതീ പ്രവേശനം അനുവധിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ തീരുമാനം വളരെ നിർണ്ണായകമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് സർവ്വകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചത്.