ധീരജവാന് യാത്രാമൊഴി

ഹവിൽദാർ വസന്തകുമാറിന് നാടിന്റെ പ്രണാമം.ആന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് ആയിരങ്ങൾ. സംസ്‌കാരം പൂർണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ തൃക്കൈപ്പറ്റയിലെ കുടുംബ ശ്മശാനത്തിലായിരുന്നു. ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാർ.