കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് 100 ദിവസം ആഘോഷം വീഡിയോ കാണാം

വിജയകരമായി 100 ദിനം പൂർത്തീകരിച്ച കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് ന്റെ വിജയാഘോഷം കൊച്ചിയിൽ നടന്നു. ചിത്രത്തിലെ താരങ്ങളും അണിയറപ്രവർത്തകരും ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

വീഡിയോ കാണാം