നിർണായക ചർച്ചയിൽ ഡൽഹി

മോദി ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായും ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാടാവുമായും ചർച്ച നടത്തി. ആഭ്യന്തരസെക്രട്ടറി രാജീവ് ഗൗബ ഭൂട്ടാൻ സന്ദർശനം വെട്ടിച്ചുരുക്കി ഡൽഹിയിലേക്ക്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഐബി, റോ മേധാവികളെ കണ്ടു.എൻ.എസ്.എ യുമായി സംസാരിച്ചു. നാളെ അടിയന്തര മന്ത്രിസഭാ യോഗം. രാജ്നാഥ് സിങ് ശ്രീനറിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു.