അസിഡിറ്റി ഒഴിവാക്കാൻ

അസിഡിറ്റി ഒഴിവാക്കാൻ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

  • ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ ശരിയായ സമയക്രമം പാലിക്കുക. വിശന്നിരിക്കുകയോ വയർ കാലിയാക്കി ഇടുകയോ ചെയ്യരുത്. അമിത ഭക്ഷണവും പാടില്ല.
  • ആഹാരസാധനങ്ങൾ ശരിയായി വേവിച്ചു കഴിക്കണം.എണ്ണയും കൊഴുപ്പും അമിതമായി അടങ്ങിയ വിഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.
  • ഭക്ഷണം നന്നായി ചവച്ചരച്ചു ആസ്വദിച്ചു കഴിക്കണം.
  • ദിവസവും 8 ക്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കണം. ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ വെള്ളം കോടിക്കരുത്. ആമാശയത്തിലേക്കു കൂടുതൽ വായു എത്താൻ ഇത് കാരണമാകും.
  • രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിന് രണ്ടു മണിക്കൂർ മുൻപെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കണം. അത്തഴം വയർ നിറച്ചു വേണ്ട.
  • സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ്, ചിപ്സ്, ചോക്ലേറ്റ്, തണുത്തതും പഴകിയതുമായ വിഭവങ്ങൾ എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക.
  • പച്ചക്കറികൾ, പഴവർഗങ്ങൾ, ഇലക്കറികൾ എന്നിവ ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കണം.
  • പുകവലി മദ്യപാനം എന്നീ ശീലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.