ചന്ദ്രയാൻ 2 ജൂലൈ 15ന്

ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ വിക്ഷേപണം ജൂലൈ 15ന് നടക്കുമെന്ന് ഐഎസ്ആർഒ അറിയിച്ചു.പുലർച്ചെ 2.51നായിരിക്കും വിക്ഷേപണം.ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണധ്രുവ ഗവേഷണമാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ ദൗത്യം. ആയിരം കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതിച്ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.