കേരള കോൺഗ്രസിൽ പൊട്ടിത്തെറി

ജോസഫ് സ്ഥാനാർഥിയാകേണ്ടെന്ന് മലബാറിൽ നിന്നുള്ള ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമാർ. സീറ്റ് മാണി വിഭാഗത്തിനുള്ളതെന്ന് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോയ്സ് പുത്തൻപുരയിൽ.ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് പോയതോടെ ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന് ശക്തിയില്ലെന്ന് വാദം